Contact

Adresa:

Piata Arboroasa nr. 2, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava

Fix / Fax:

0230.311.077

Mobil:       

0725.522.641
0740.259.667

E-mail:

secretariat@pro-lex.ro

Program:

Luni – Vineri: 09:00 – 17:00
Sambata: 10:00 – 13:00

Locatie
Curs Valutar BNR
EUR = 4.4890 +0.008%
USD = 4.0407 -0.013%
XAU = 163.2810 +0.106%
Taxe si onorariiONORARII NOTARIALE

La incheierea oricarui act notarial, pentru serviciile juridice prestate, notarul public va percepe un onorariu notarial. Valoarea onorariilor notariale se stabileste de catre biroul notarial, de la caz la caz, in functie de complexitatea actului respectiv, respectandu-se valorile impuse prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 46/C din data de 06.01.2011 publicat in Monitorul Oficial nr. 133/22.02.2011.


TAXE

I. Impozitul pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
   Temeiul legal al acestei obligatii de plata a impozitului pe veniturile realizate din transferul proprietatilor imobiliare este dat de Codul Fiscal al Romaniei.
   La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:

 • pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
  • 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
  • peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
 • pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite la o data mai mare de 3 ani:
  • 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
  • peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.
  Acest impozit este calculat si retinut de catre notarul public in numele Statului Roman, la autentificarea oricaruia dintre actele aratate mai sus, fiind virat in fiecare luna la Trezoreria Statului
   II. Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara
 • extras de carte funciară pentru autentificare eliberat doar notarului public in vederea autentificării actelor notariale:
  • 40 lei eliberat în termen de 2 zile lucratoare
  • 200 lei in regim de urgenta, eliberat in termen de 1 zi lucratoare.
 • extras de carte funciară pentru informare eliberat oricărei persoane interesate de situația unui imobil:
  • 20 lei eliberat în termen de 2 zile lucratoare
  • 100 lei in regim de urgenta, eliberat in termen de 1 zi lucratoare.
 • intabularea
  • Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice – 0,5% calculat la valoarea din actul notarial, dar nu mai putin de 60 lei. Incheierea de intabulare se elibereaza in termen de 7 zile lucratoare.
  • Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice şi a cultelor religioase recunoscute în condiţiile legii – 0,15% la valoarea din actul notarial, dar nu mai putin de 60 lei.
  • Termenul de solutionare a intabularii si eliberarea Incheierii de intabulare este de 7 zile lucratoare.


INFONOT


 TAXE INFONOT:

 • inscrierile in Registrele Infonot - 6 lei TVA inclus
 • verificarile in Registrele Infonot - 18 lei TVA inclus.

 Mai jos aveti descrise registrele nationale notariale:
 • Registrul National Notarial de Evidenta a Succesiunilor (RNNES). In acest registru sunt evidentiate procedurile succesorale privind persoanele decedate, cu ultimul domiciliu in strainatate sau al caror domiciliu nu este cunoscut.
 • Registrul National Notarial de Evidenta a Liberalitatilor (RNNEL) in care se inscriu si se verifica testamentele si revocarile lor incheiate in forma autentica, precum si donatiile, acceptarea si revocarea acestora.
 • Registrul National Notarial de Evidenta a Optiunilor Succesorale (RNNEOS) in care se inregistreaza, cu efect de opozabilitate, declaratiile de acceptare si de renuntare la succesiune incheiate in forma autentica.
 • Registrul National Notarial de Evidenta a Procurilor si a Revocarilor acestora (RNNEPR) in care se vor inscrie si verifica toate procurile, contractele de mandat, contractele de administrare si revocarile acestora care se folosesc in activitatea notariala si anume: contractele de mandat si contractele de administrare intocmite pentru incheierea actelor de dispozitie pentru bunurile imobile (cele de vanzare-cumparare, donatie, intretinere, renta viagera, schimb, dezmembrare/alipire), precum si cele de partaj, garantie mobiliara si imobiliara, dare in plata.
 • Registrul National Notarial de Evidenta a Cererilor de Divort (RNNECD), are drept scop tinerea la nivel national a evidentei cererilor de divort adresate notarilor publici, in vederea evitarii dublei inregistrari ale acestora, precum si evidenta solutiilor date de catre notarii publici.
 • Registrul National Notarial al Regimurilor Matrimoniale (RNNRM), al carui obiect este reprezentat de evidenta conventiilor matrimoniale, extraselor de casatorie, actelor de desfacere a casatorie, sau a oricaror acte care reglementeza regimul matrimonial al persoanelor.

Cod #57   Apartament

Suprafata: 52 m2

Pret: 14000 EURO

Detalii Anunt

Cod #59   Apartament

Suprafata: 52 m2

Pret: 19500 EURO

Detalii Anunt

Cod #58   Apartament

Suprafata: 49 m2

Pret: 25000 EURO

Detalii Anunt

Cod #62   Teren

Suprafata: 8500 m2

Pret: 6000 RON

Detalii Anunt