Contact

Adresa:

Piata Arboroasa nr. 2, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava

Fix / Fax:

0230.311.077

Mobil:       

0725.522.641
0740.259.667

E-mail:

secretariat@pro-lex.ro

Program:

Luni – Vineri: 09:00 – 17:00
Sambata: 10:00 – 13:00

Locatie
Curs Valutar BNR
EUR = 4.4890 +0.008%
USD = 4.0407 -0.013%
XAU = 163.2810 +0.106%
Acte necesare


Va prezentam lista de acte necesare pentru diferite proceduri notariale.
CONTRACT DE VANZARE

Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.
   Poate fi, de asemenea, transmis prin vânzare un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept. (definitie art. 1650 NCC)
 Obiect:

 • bunuri mobile (autovehicule, bijuterii, masa lemnoasa, actiuni etc.)
 • bunuri imobile (terenuri, case, apartamente, spatii, etc)

 Acte necesare:
 • acte de identitate părţi;
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, certificat de moştenitor etc.);
 • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat.
 • planul de amplasament, respectiv planul releveu.
 • certificat de performanţă energetică (în cazul în care se vinde o construcţie: casă, apartament, etc.)
 • extras de carte funciară, incheiere de intabulare.
 • ultima factură utilitati. (în cazul în care se vinde un apartament, etc.)
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.).
 • in cazul terenurilor agricole situate in extravilan, adeverinta privind indeplinirea prevederilor prevazute de Legea 17/2014.


CONTRACT DE DONATIE

Donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar. (definitie art. 985 NCC)
 Obiect:

 • bunuri mobile (autovehicule, sume de bani, actiuni etc.)
 • bunuri imobile (terenuri, case, apartamente)

 Acte necesare:
 • acte de identitate părţi;
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, certificat de moştenitor etc.);
 • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat.
 • planul de amplasament, respectiv planul releveu.
 • extras de carte funciară, incheiere de intabulare.
 • ultima factură E-ON, Telekom etc. (în cazul în care se vinde un apartament, etc.)
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.).


SUCCESIUNE/MOSTENIRE

Mostenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta. (definitie art. 953 NCC)
 Acte necesare:

 • Anexa 23, 24 (sesizare pentru dezbaterea procedurii succesorale, cerere de deschidere a dezbaterii succesorale) eliberate la cerere mostenitorilor de catre Serviciul de Stare Civila de la locul ultimului domiciliu al defunctului.
 • Certificatul de deces al persoanei pentru care s-a solicitat dezbaterea succesiunii
 • Actele de stare civila ale mostenitorilor si defunctului (certificate de nastere, de casatorie, de deces)
 • Certificat de atestare fiscala pe numele defunctului (eliberat de ANAF si primaria localitatilor pe raza carora se afla bunurile ce fac obiectul masei succcesorale)
 • Acte de proprietate pentru bunurile care au apartinut decedatului (titluri de proprietate, certificate de mostenitor, hotarari judecatoresti prin care a dobandit dreptul de proprietate asupra unor bunuri, acte de vanzare, donatie, schimb prin care decedatul a dobandit sau transferat dreptul de proprietate, acte de concesiune, CEC-uri, depozite bancare, extrase din registrul actionarilor privind actiuni detinute de defunct, orice alt act din care rezulta un drept de proprietate ori creanta al defunctului).
 • Procuri autentice de reprezentare la succesiune ale mostenitorilor care nu se pot prezenta in nume propriu la dezbaterea succesorala.
 • Acte de identitate ale mostenitorilor si/sau ale reprezentantilor acestora.
 • 2 martori cu buletinele de identitate care cunosc date despre defunct si despre mostenitorii sai.
 • Acte de adoptie/infiere ale mostenitorilor (daca exista)


DIVORT

Divortul prin acordul partilor poate fi pronuntat indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.
 Cererea de divort se face in scris si se semneaza de catre soti in fata notarului public si va cuprinde:

 • Declaratia sotilor ca au sau nu copii minori nascuti din casatorie sau din afara casatoriei sau adoptati
 • Acordul de principiu al ambilor parinti cu privire la copii minori.
 • Invoiala acestora cu privire la numele de familie pe are il va pura fiecare dintre soti dupa divort.

 Acte necesare:
 • Fotocopii de pe certificatele de nastere ale sotilor si de pe actele de identitate ale acestora
 • Fotocopii de pe certificatele de nastere ale copiilor minori
 • Originalul certificatului de casatorie.


ANTECONTRACT

 Acte necesare:

 • acte de identitate atât pentru promitenţii vânzători cât şi pentru promitenţii cumpărători,
 • Adeverinţă Registru Agricol, contract de vânzare, certificat de moştenitor, extras de carte funciară, întabulare, etc.
 • Certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat.


COMODAT

 Acte necesare:

 • acte de identitate atât pentru comodanţi cât şi pentru comodatari
 • acte de proprietate:
  • pentru bunuri imobile : contract de vânzare, certificat de moştenitor, extras de carte funciară, întabulare, adeverinţă Registru Agricol etc.
  • pentru bunuri mobile : carte de identitate autovehicul, certificat de înmatriculare, contract de vânzare, etc.
 • Certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat.


INCHIRIERE

 Acte necesare:

 • acte de identitate atât pentru proprietari cât şi pentru chiriaşi
 • acte de proprietate:
  • pentru bunuri imobile: contract de vânzare, certificat de moştenitor, extras de carte funciară, întabulare, adeverinţă Registru Agricol etc.
  • pentru bunuri mobile: carte de identitate autovehicul, certificat de înmatriculare, contract de vânzare, etc.
 • certificat de performanţă energetică


PARTAJ VOLUNTAR

 Acte necesare:

 • acte de identitate proprietar.
 • acte de proprietate: certificat de moştenitor, sentinţă civilă, extras de carte funciară, întabulare
 • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă


DEZLIPIRE / ALIPIRE

 Acte necesare:

 • acte de identitate proprietari.
 • acte de proprietate: contract de vânzare, certificat de moştenitor, extras de carte funciară, întabulare
 • planul de situaţie pentru dezmembrare/alipire în original
 • certificat de atestare fiscala pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă

Cod #58   Apartament

Suprafata: 49 m2

Pret: 25000 EURO

Detalii Anunt

Cod #62   Teren

Suprafata: 8500 m2

Pret: 6000 RON

Detalii Anunt

Cod #59   Apartament

Suprafata: 52 m2

Pret: 19500 EURO

Detalii Anunt

Cod #57   Apartament

Suprafata: 52 m2

Pret: 14000 EURO

Detalii Anunt